แบ่งปัน

ใครที่ลงใต้ไปถึงเกาะพะงันแล้ว ใช่ว่าจะมีแค่ฟลูมูลปาร์ตี้ หรือ ทะเลให้ท่องเที่ยวเท่านั้น ยังมีป่า ธรรมชาติที่เขียวสด และน้ำตกให้สายท่องเที่ยวธรนรมชาติให้สัมผัสกันอีกด้วย 

น้ำตกธารประพาส เป็นหนึ่งน้ำตกสวยบนเกาะพะงัน เป็นหนึ่งในชื่อกลุ่มน้ำตกที่ถูกบรรจุไว้ให้เป็นโบราณสถาน น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเกาะพะงัน รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2432-2452 โปรดเกล้าฯ ให้จารึก พระปรมาภิไธยย่อ จปร. ตัวเลข และตัวอักษรต่างๆ ไว้ 19 ครั้ง จำนวน 10 แห่ง ครั้นเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นลำธารใหญ่จึงพระราชทานนามว่า ธารเสด็จ โปรดให้ช่างสลักปีจุลศักราชที่เสด็จไว้ที่ชะง่อนหินทุกครั้ง

น้ำตกธารประพาส มีความยาวประมาณ 1.50 กิโลเมตร ปลายน้ำไหลลงทะเลที่อ่าวธารประพาส เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ และจารึกตัวอักษรคำว่า ธารประพาส อยู่บริเวณปลายน้ำตก ปัจจุบันตัวอักษรถูกเซาะจนเลือนออกหมดแล้ว เพราะอยู่ในบริเวณทางน้ำไหลผ่าน

การเดินทาง : ตัวน้ำตกอยู่ในอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 80 กิโลเมตร สามารถนำรถยนต์ลงเรือเฟอรี่ที่อำเภอดอนสัก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ถึงท่าเรือท้องศาลา อำเภอพะงัน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนท้องศาลา-โฉลกหลำประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงสามบ้านมะเดื่อหวาน เลี้ยวขวาไปตามถนนสุภัทรธรรมาภิรม ไปประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

 

 

 

 

ที่มา : park.dnp.go.th , ท่องทั่วไทย