แบ่งปัน

เติมแต้มสะสมบุญ
สักการะพระธาตุประจำปีเกิด

ปีใหม่ ศักราชใหม่ ตามวิถีชาวพุทธก็ต้องเข้าวัด ไหว้พระ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต รับโชคลาภ นำสิ่งดีๆ เข้ามา แต่เพื่อให้พิเศษสักนิด เราอยากแนะนำสถานที่สักการะที่ตรงกับปีเกิด นอกจากได้รับโชค รับบุญกันแล้ว ยังได้ท่องเที่ยวกับครอบครัวอีกด้วย ไปดูกันเลยว่่ามีที่ไหนบ้าง

1. ปีชวด หรือ ปีหนู
พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีชวด คือ พระธาตุศรีจอมทอง ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ วัดคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ พระธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

2. ปีฉลู หรือ ปีวัว
พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีฉลู คือ พระธาตุลำปางหลวง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

3. ปีขาล หรือ ปีเสือ
พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล คือ พระธาตุช่อแฮ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ  จ.แพร่

4. ปีเถาะ หรือ ปีกระต่าย
พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีเถาะ คือ พระธาตุแช่แห้ง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

5.ปีมะโรง หรือ ปีงูใหญ่
พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรง คือ พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ประดิษฐานพระสิงห์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่

6.ปีมะเส็ง หรือปีงูเล็ก
พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะเส็ง คือ เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา ณ วัดโพธารามมหาวิหาร หรือวัดเจดีย์เจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

7.ปีมะเมีย (ปีม้า) : วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก
พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะเมีย คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก พระบรมธาตุจำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า

8. ปีมะแม หรือ ปีแพะ
พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะแม คือ พระธาตุดอยสุเทพ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่

9. ปีวอก หรือ ปีลิง
พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอก คือ พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม

10. ปีระกา หรือ ปีไก่
พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีระกา คือ พระธาตุหริภุญชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน

11. ปีจอ หรือ ปีสุนัข
พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีจอ คือ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ณ วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่

12. ปีกุน หรือ ปีหมู
พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีกุน คือ  พระธาตุดอยตุง ณ วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย