แบ่งปัน

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 65.93 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงัน ป่าน้ำตกธารเสด็จ ป่าเขาลาดแก้ว ป่าเขาค่าย ป่าเขาตาหลวง ป่าเขาหินนก ป่าแหลมโพธิ์-แหลมกะทะคว่ำ ป่าเขาไฟไหม้ บริเวณเกาะเต่าบางส่วน และหมู่เกาะรอบๆ เกาะพะงัน ในท้องที่ตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหงัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากฝั่งจังหงัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 80 กิโลเมตร

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ โดยมียอดเขาหรา เป็นยอดเขาสูงสุด สูง 627 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบแล้งและป่าเขาหินปูนอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของเกาะพะงัน ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ทั้งเกาะพะงัน เกาะแตนอก เกาะแตใน เกาะม้า เกาะตุ้งกู เกาะตุ้งกา หมู่เกาะว่าว และหินใบ ซึ่งอยู่ห่างจากเกาะพะงันไปทางทิศเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร

พืชพรรณและสัตว์ป่า

ในเขตอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงันสามารถจำแนกชนิดของพันธุ์ไม้ออกได้ตามประเภทของป่าเป็น ป่าดงดิบชื้น มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ยาง ยูง ตะเคียน กระท้อน ขนุนปาน จิกเขา ตำสา นาคบุตร พิกุลป่า หว้า เหรียง หลาวชะโอน เป็นต้น สำหรับพืชชั้นล่างประกอบด้วย ไผ่ชนิดต่างๆ ระกำ หวาย เต่าร้าง ตลอดจนพืชชั้นต่ำที่อาศัยลำต้นหรือเรือนยอดของต้นไม้ขนาดใหญ่ หรือเกิดขึ้นร่วมกับไม้อื่นๆ เช่น กล้วยไม้ มอส เฟิน และเถาวัลย์ชนิดต่างๆ ป่าดงดิบแล้ง พบขึ้นปกคลุมตามไหล่เขา ตามร่องน้ำที่เป็นเขาหินเป็นส่วนใหญ่ มีเนื้อดินเป็นชั้นบางๆ จึงประกอบด้วยไม้ที่มีขนาดเล็ก ลำต้นไม่สูงมากนัก พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ พลองใบใหญ่ รังเขา หัวค่าง เกด พลองตาเป็ด พลองกินลูก เจียด ชมัง หลงใหล ข่อยหนาม ตังหน มังตาล ยมหิน ยอป่า ฯลฯ
อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด สามารถจำแนกออกได้เป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประกอบด้วย กวางป่า หมูป่า ลิง ค่าง พญากระรอก กระแต อีเห็น ชะมด และหนูชนิดต่างๆ นก ประกอบด้วย เหยี่ยวรุ้ง นกออก นกเอี้ยง นกขุนทอง อีกา นกดุเหว่า นกกวัก นกกระปูดใหญ่ นกกะเต็น นกกางเขนดง นกกางเขนบ้าน นกเขา นกเขาเขียว นกปรอดคอลาย เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน ประกอบด้วย เต่า ตะพาบน้ำ กิ้งก่า ตุ๊กแก แย้ จิ้งเหลน ตะกวด งูเห่า งูจงอาง งูเขียว งูเหลือม เป็นต้น สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ประกอบด้วย กบ และเขียดชนิดต่างๆ และ ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ประกอบด้วย ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ กุ้ง และปูน้ำตก ในท้องทะเลของอุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จอุดมสมบูรณ์ด้วยปะการัง ปู ปลา และหอยชนิดต่างๆ เช่น ปลากระเบนจุดขาว ปลากระเบนราหู ฉลามวาฬ ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง หอยนางรม หอยมือเสือ หอยร้อยรู หมึกกล้วย หมึกกระดอง หมึกสาย เต่าตะนุ และเต่ากระ เป็นต้น

การเดินทาง : อุทยานฯ ธารเสด็จ-เกาะพะงัน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 80 กิโลเมตร สามารถนำรถยนต์ลงเรือเฟอร์รี่ได้ที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ถึงท่าเรือท้องศาลา อำเภอเกาะพะงัน เลี้ยวขวาไปตามถนนท้องศาลา-หาดริ้น ประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงบ้านใต้ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนบ้านใต้-ท้องนายปาน อีกประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงบ้านท้องนาง ให้เลี้ยวขวาผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน

ช่วงเวลาท่องเที่ยว : เดือนมกราคม-เดือนเมษายน

สิ่งอำนวยความสะดวก : อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน ยังไม่มีบ้านพักให้บริการ มีเพียงลานกางเต็นท์ให้นักนิยมไพรเตรียมเต็นท์มานอนกลางทรายใกล้ชิดทะเลสุดๆ ในเรื่องอาหารการกินที่นี่ก็มีร้านอาหารเปิดบริการตั้งแต่เช้าจรดเย็นบริเวณน้ำตกแพง และน้ำตกธารเสด็จบริการนักท่องเที่ยว สำหรับนักนิยมไพร คุณยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางไปเดินป่าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ำตกแพง-โดมศิลา ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร เส้นทางค่อนข้างชัน มีพรรณไม้และกล้วยไม้ป่าหลากหลายชนิดให้ศึกษาและยังมีนกป่าให้เฝัาชมด้วย

โทรศัพท์ : 09 4784 4498
E-mail : [email protected]

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายอุเทน แสงดามุก

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
– ยังไม่เสียค่าบริการ –

 

 

ที่มา : สำนักงานอุทยานแห่งชาติ