แบ่งปัน

ประกาศหมายเลขผู้โชคดี “ทองแสน จัดหนัก กับ ทรูมูฟเอช”

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
ได้แก่
6686619XXXX
6690242XXXX
6683437XXXX
6664281XXXX
6663914XXXX

หมายเลขสำรอง
6683817XXXX
6682580XXXX
6664021XXXX
6664407XXXX
6684238XXXX
6680297XXXX
6664871XXXX
6688634XXXX
6682997XXXX
6664036XXXX
6680921XXXX
6683937XXXX
6684224XXXX
6684582XXXX
6688681XXXX
6696896XXXX
6664537XXXX
6682521XXXX
6664538XXXX
6664869XXXX

ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
เพื่อยืนยันการรับของต่อไป