แบ่งปัน

ล้ง มาจากชื่อเดิมในภาษาจีนว่า ฮวย จุ่ง ล้ง ซึ่งหมายถึง ท่าเรือกลไฟ ที่ปัจจุบันรู้จักกันในนามของโกดัง บ้านหวั่งหลี ตั้งอยู่บริเวณสุดถนนเชียงใหม่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตรงข้ามกับย่านตลาดน้อย-เยาวราช สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2393 โดยพระยาพิศาลศุภผล (ชื่น พิศาลบุตร) ต้นตระกูลพิศาลบุตร เป็นคนจีนที่เกิดบนแผ่นดินสยาม ส่วน ‘1919’ นั้นคือปี ค.ศ.1919 ซึ่งเป็นปีที่ตระกูลหวั่งหลีเจ้าของที่ดินในปัจจุบันได้เข้ามาดูแลพื้นที่ตรงนี้ต่อจากตระกูลพิศาลบุตร

โครงการ “ล้ง 1919” (LHONG 1919) คือ โครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิง Heritage โดดเด่นด้วยศิลปะเชิงอนุรักษ์ ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ไทย-จีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบไปด้วยส่วนประกอบสำคัญดังนี้
 

  1. ศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว (MAZU) คลองสาน อายุมากกว่า 167 ปี สิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมใจ ของชาวจีนในแผ่นดินไทย
  2. อาคารจัดงานอีเว้นท์ หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ
  3. ลานกิจกรรมกลางแจ้ง
  4. Co-Working Space
  5. ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดีไซน์ งานฝีมือ จากศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่
  6. ร้านอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำ อาทิ ร้านนายห้าง, ร้านอาหาร โรงสี, ร้านกาฟงกาแฟ ฯลฯ
  7. บริเวณที่นั่งพักผ่อนระเบียงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
  8. ท่าเรือสัญจรทางแม่น้ำเจ้าพระยา
  9. ศิลปวัฒนธรรม อาทิ อาคารไม้สถาปัตยกรรมจีนโบราณ, ภาพจิตรกรรมฝาผนังจากปลายพู่กันจีน
  10. ท่าเรือหวั่งหลี ซึ่งเป็นท่าเรือส่วนบุคคลสำหรับเดินทางทางน้ำมายัง “ล้ง 1919” โดยเฉพาะ

รูปภาพจาก : lhong1919.com

ที่มา : ไทยรัฐ, เฟสบุ๊ค lhong1919 , prachachat.net