แบ่งปัน

คาถาค้าขายดี

เตรียมน้ำสะอาดใส่ขัน นำใบขนุน ใบมะยม แช่น้ำไว้
แล้วตั้งสมาธิ สวดภาวนา

โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง
วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง
วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันติ

นำน้ำไปประพรมให้ทั่วร้าน จะทำให้ขายคล่องมากขึ้น