แบ่งปัน

หมอลักษณ์ เผยดวงราศีมีนตั้งแต่ 6 กันยายนเป็นต้นไปจนถึงปีหน้า จะมีเคราะห์ ต้องตั้งสติให้ดี แนะอย่าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงในที่อโคจร หรืออย่าไปในที่ที่ไม่ปลอดภัย

ขอบคุณรายการ : ศึก 12 ราศี