แบ่งปัน

“ถนนยมจินดา เมืองเก่าระยอง”

พิกัด ใกล้ตลาดวัดลุ่มเยื้องวัดลุ่มฯ เมืองระยอง เส้นไปปากน้ำ ก่อนถึงสะพานเปี่ยมพงษ์สานต์  ระยะเดินเที่ยวตลอดถนนประมาณ 650 เมตร

ถนนยมจินดา : เป็นถนนสายแรกของเมืองระยอง เป็นแหล่งการค้าแห่งแรกของเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกแห่งนี้ ถนนสายนี้เกิดจากดำริของพระศรีสมุทรโภค (อิ่ม ยมจินดา) เจ้าเมืองระยองคนสุดท้าย ที่ให้ตัดถนนขึ้นกลางเมืองในยุคที่การคมนาคมยังพึ่งพาสายน้ำเป็นหลัก นับจากนั้นมา แหล่งการค้าจึงย้ายจากในน้ำขึ้นมาบนบก และถนนยมจินดาก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางของเมืองระยองนับแต่นั้นแต่เมื่อเมืองเติบโตขึ้น บวกกับการรุกคืบเข้ามาของธุรกิจและซูเปอร์มาเกต ทำให้ถนนยมจินดาเหี่ยวเฉาลง บ้านไม้โบราณทั้งหลายถูกปล่อยปละละเลยจนทรุดโทรม ชาวชุมชนจึงตัดสินใจตั้งกลุ่มชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าระยอง ร่วมมือกับเทศบาล ทำการฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งนี้ขึ้นมาอีกครั้ง ทำนุบำรุงและฟื้นฟูกิจการในอดีตให้กลับคืนมา โดยอาศัยมนต์เสน่ห์ของความเก่าแก่อันเปี่ยมมนต์ขลัง และได้จัดเป็นถนนคนเดินในเทศกาลต่างๆ ไม่มีค่าเข้าชม

 

 

 

ที่มา : http://rayong.mots.go.th , Facebook page YomjindaRoadRayong, thairayong