แบ่งปัน

“Zon ทำดีเพื่อพ่อ” แอปพลิเคชัน สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันนี้ “ติดจอ” ขอแนะนำแอปพลิเคชันใหม่ “Zon ทำดีเพื่อพ่อ” แอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ตั้งพระเมรุมาศจำลองทั้ง 75 แห่งทั่วประเทศ แบบ Real Time
ผู้ใช้งานจะสามารถติดตามและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงพูดคุยกับคนในบริเวณใกล้เคียงกันได้

 Zon ทำดีเพื่อพ่อ- ภาพหน้าจอขนาดย่อ  Zon ทำดีเพื่อพ่อ- ภาพหน้าจอขนาดย่อ