แบ่งปัน

ฤกษ์ดี เดือนธันวาคม ปี 2560

 

ฤกษ์ดี
วันที่ 9 ธันวาคม 2560
เป็นฤกษ์ดี ส่งผลให้สำเร็จในการพูดคุยเจรจาธุรกิจ หารือ หาข้อตกลง หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่

 

ฤกษ์ดี
วันที่ 21 ธันวาคม 2560
วันนี้เป็นฤกษ์ดี ฤกษ์การเฉลิมฉลอง เหมาะกับพิธีการแต่งงาน หรือใครที่จะนัดคุยธุรกิจก็จะประสบผลสำเร็จ