แบ่งปัน

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ทั่วประเทศ

และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงมีข้อปฏิบัติในการถวายดอกไม้จันทน์ดังนี้
๑. รับดอกไม้จันทน์มาถือไว้แนบอก
๒. ถวายคำนับ ๑ ครั้ง
๓. ถวายดอกไม้จันทน์บนพาน
๔. ถวายคำนับ ๑ ครั้ง แล้วเดินออก

สำหรับรายละเอียดสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ สามารถติดตามได้ที่ www.kingrama9.th หรือ ที่นี่

หากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อศูนย์ข้อมูลได้ตามรายละเอียดดังนี้

1441 ตลอด 24 ชม.
facebook
@hotline1441