แบ่งปัน

ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ ๑

รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม

เล่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร
เล่มที่ ๒ ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด
เล่มที่ ๓ นานาอารยประเทศ