แบ่งปัน

คาถาเรียกทรัพย์

ของ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา
สวดเป็นประจำจะนำสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต
สวดก่อนนอนจะทำให้จิตใจสงบ
สวดตอนจบข้าวใส่บาตรจะได้รับอานิสงส์ดียิ่งนัก
ตั้งนะโม 3 จบ
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (สวด 1 จบ)
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตดีโย พุทธัสสะมานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
(สวด 3, 5, 7 หรือ 9 จบ)