แบ่งปัน

สมัครรับ SMS ดวงรายวัน

ผู้ที่เกิด วันอาทิตย์      พิมพ์ H1 ส่งมาที่หมายเลข 4249106 หรือ กด *249*21# โทรออก
ผู้ที่เกิด วันจันทร์        พิมพ์ H2 ส่งมาที่หมายเลข 4249106 หรือ กด *249*22# โทรออก
ผู้ที่เกิด วันอังคาร       พิมพ์ H3 ส่งมาที่หมายเลข 4249106 หรือ กด *249*23# โทรออก
ผู้ที่เกิด วันพุธ             พิมพ์ H4 ส่งมาที่หมายเลข 4249106 หรือ กด *249*24# โทรออก
ผู้ที่เกิด วันพฤหัสบดี  พิมพ์ H5 ส่งมาที่หมายเลข 4249106 หรือ กด *249*25# โทรออก
ผู้ที่เกิด วันศุกร์           พิมพ์ H6 ส่งมาที่หมายเลข 4249106 หรือ กด *249*26# โทรออก
ผู้ที่เกิด วันเสาร์           พิมพ์ H7 ส่งมาที่หมายเลข 4249106 หรือ กด *249*27# โทรออก
ค่าบริการ SMS ละ 3 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เฉพาะลูกค้า TrueMove H เท่านั้น