แบ่งปัน

JobsDB เผยผลสำรวจอัตราโบนัสของพนักงานไทย ประจำปี 2560 พบว่า 46% ของผู้ประกอบการยังคงตระหนักว่า

“โบนัสเป็นเครื่องมือที่สามารถวัดผลการตัดสินใจอยู่ หรือไปของพนักงานได้”

และอีก 47% เชื่อว่าโบนัสเป็นตัวดึงดูดผู้หางานใหม่ได้ และยังมองด้วยว่าโบนัสที่จ่ายตามผลงานจริงๆ จะทำให้พนักงานทุ่มเทให้กับการทำงานมากขึ้น ทั้งนี้ทาง JobsDB ยังบอกอีกว่าการสำรวจอัตราโบนัสในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการนำไปกำหนดกลยุทธ์ในการจ่ายโบนัส

“เพื่อสร้างความพึงพอใจ รวมถึงช่วยในการรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว”

ซึ่งปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่ย่อมให้ความสำคัญกับผลตอบแทนของการทำงาน ทั้งเงินเดือน และโบนัสที่น่าพึงพอใจ นอกจากนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการควรตระหนักเพิ่มอีก คือ การส่งเสริมให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงาน เพราะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงเพื่อรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร และดึงดูดคนหางานใหม่ด้วย ขณะเดียวกันพนักงานก็ควรหมั่นพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ขอขอบคุณภาพ และข้อมูลจาก : JobsDB