แบ่งปัน

ฤกษ์มงคล เดือนตุลาคม ปี 2560

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม
ฤกษ์ดีเหมาะสำหรับการงานมงคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกย่องสตรี ให้มีหน้ามีตาในวงสังคม และเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส เจ้าบ่าวจะยกย่องให้เกียรติเจ้าสาว ให้มีหน้ามีตา มีชื่อเสียง มอบความไว้วางใจให้เธอเป็นคนสำคัญ จะสร้างรากฐานทรัพย์สินเงินทอง บุตรบริวารอยู่เย็นเป็นสุข

 

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม
ฤกษ์ดีเหมาะสำหรับการงานมงคลต่างๆ โดยเฉพาะเปิดกิจการใหม่ๆ และยังเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส จะได้รับการสนับสนุน มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู มีความรุ่งโรจน์ในชีวิต