แบ่งปัน
วันนี้ได้เดินทางลงใต้มาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มุ่งหน้าไปเกาะที่ใหญ่ที่สุด เป็นอันดับสามของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ตและเกาะช้าง นั่นคือ “เกาะสมุย” เราเดินทางด้วยเรือ #ราชาเฟอร์รี่ ถึงเกาะสมุยโดยสวัสดิภาพ

เกาะสมุย เป็นเกาะที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน ไม่ว่าจะเป็นที่พัก อาหารการกิน และที่สำคัญขื้นชื่อเรื่องของผลไม้ แต่มาถิ่นใต้ทั้งที จะซื้อหาผลไม้ก็ต้องใช้ภาษาถิ่นซิถึงจะสนุก มาดูกันว่าผลไม้ต่างๆ ในภาษาใต้เรียกกันว่าอย่างไร
 ภาษากลาง
ภาคใต้
มะละกอ
ลอกอ         
สับปะรด
หย่านัด , สัปรด
มันแกว
แป็กกั๋ว
ชมพู่
น้ำดอกไม้
ฟักทอง
น้ำเต้า
ส้มโอ
นาวโอ
ฟัก
ขี้พร้า
มะม่วงหิมพานต์
ย่าร่วง , กายู่ , ม่วงเล็ดล่อ , หัวครก
ฝรั่ง
ย่าหมู , ชมพู่
ขนุน
หนุน
ละมุด
มุดหรั่ง, สวา, ซ่าว้า
แตงโม
แตงจีน
เงาะ
ราโบด
จำปะดะ
จำดะ
ทุเรียน
ลูกเรียน
ส้มเขียวหวาน
ส้มเกลี้ยง เขียวหวาน
ผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “มะ” เมื่อเป็นภาษาใต้ จะใช้คำว่า “ลูก” แทน
มะม่วง  ⇒  ลูกม่วง
มะยม   ⇒   ลูกยุม
มะกอก ⇒   ลูกกอก
มะไฟ   ⇒   ลูกไฟ
มะพร้าว ⇒ ลูกพร้าว
มะเฟื่อง ⇒ ลูกลีหมิ่ง
มะกอก ⇒ ลูกกอก
เมื่อเราไปที่ไหน แล้วเราเข้าใจภาษาถิ่นนั้นก็คงจะดีไม่ใช่น้อย