แบ่งปัน
โชคดีมีเคล็ดลับ
โดย อ.สุวัจน์ รัตนคุณูประการ
อาจารย์จะมาบอกเคล็ดลับดีๆ ไม่ว่าจะเป็นสีมงคลประจำวัน  เวลามงคลที่ควรทำการเจรจา ตกลง หรือเวลาที่ไม่ควรทำสัญญาผ่าน SMS

วิธีการสมัคร
พิมพ์ H ส่งมาที่หมายเลข 4249116
หรือ
กด *249*116# โทรออก

ค่าบริการ SMS ละ 3 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เฉพาะลูกค้า TrueMove H เท่านั้น

อาจารย์ สุวัจน์ รัตนคุณูประการ

รู้ฟ้า รู้ดิน รู้บุคคล ไม่ว่า การใดๆ ก็สำเร็จทุกประการ

ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ การดูฮวงจุ้ยให้กับผู้มีชื่อเสียง โครงการคอนโด ที่พักอาศัย และสถานที่สำคัญ

ผู้เชี่ยวชาญ
การออกแบบ ลายเซ็นเพื่อการกระตุ้น พลังจิตใต้สำนึก
การค้นหา เลขเบอร์โทรศัพท์ ที่เหมาะสำหรับบุคคล และอาชีพโดยเฉพาะ

การศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บัณฑิต ม. รามคำแหง
หลักสูตร ภูมิโหราศาสตร์ ( ฮวงจุ้ย ) จาก อาจารย์ เกรียงไกร บุญธกานนท์
หลักสูตร NLP ( neuro – linguistic programming ) by American board of NLP, USA
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ด้านคิดและจิตใต้สำนึก

ประสบการณ์การทำงาน
ที่ปรึกษา ด้าน การพัฒนายกระดับศักยภาพสำหรับผู้บริหาร สายการบิน แอร์เอเชีย
ที่ปรึกษา รมต. ประจำสำนักนายก
ที่ปรึกษา รมต. กระทรวงพลังงาน
ที่ปรึกษา รมต. กระทรวงพาณิชย์
ที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงการคลัง และ บริษัทชั้นนำทั่วไป มากว่า 20 ปี

ผลงาน
เจ้าของปฎิทิน ซินแส-ไดอารี่ ตั้งแต่ ปี 2548- ปัจจุบัน
เจ้าของผลงาน หนังสือ ถูกที่ ถูกเวลา ฟ้า-ดิน ก็ยินดี
หนังสือฮวงจุ้ย ที่รวบรวมประสบการณ์ กรณี ตัวอย่างมากมายที่เกิดขึ้นจริง