แบ่งปัน

โดยภาพกราฟิกอันสวยงามนี้ อยู่ในเว็บไซต์ข่าวชื่อดังของโลก Reuters ซึ่งทำแผนผังของตัวพระเมรุมาศออกมาได้อย่างประทับใจ และยังใส่เนื้อหารายละเอียดภายในพระเมรุมาศเข้าไปด้วย ทำให้ชาวต่างชาติสามารถรับรู้ถึงความหมาย และความพิเศษนี้ได้แบบเข้าใจง่าย แต่สำหรับคนไทยยังได้เรียนรู้ศัพท์ยากๆ ที่ใช้ในงานพระราชพิธีฯ ถือว่าได้ความรู้ไปด้วย…

นอกจากนี้ทาง Reuters ยังทำแผนผังราชสกุลมหิดลไว้แบบพอสังเขป ดูแล้วเข้าใจง่าย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Reuters