แบ่งปัน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มาเอง ยันผลพิสูจน์สารเคลือบเครื่องยนต์ แม็กซ์นาโน มีฉลากเป็นเท็จ ไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่ช่วยเพิ่มแรงม้าเครื่องยนต์ และประหยัดน้ำมันตามที่อ้าง พร้อมออกคำสั่งให้เลิกใช้ข้อความบรรยายสรรพคุณดังกล่าวลงในฉลากผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไขฉลากให้ถูกต้อง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวสด และ เมฆ มังกรบิน