แบ่งปัน

การเรียนรู้ที่แตกต่าง แค่การพาลูกออกนอกห้องสี่เหลี่ยม สู่พื้นที่โล่งนอกบ้าน เช่น ทะเลที่มีพื้นทรายกว้างใหญ่ สวนสาธารณะ หรือสนามเด็กเล่นหน้าบ้าน สีหน้าและแววตาของลูกจะแสดงอาการตื่นเต้นแล้วค่ะ ยิ่งลูกได้สัมผัส จับ เดิน วิ่งบนดิน บนทราย บ้างเรียบ บ้างขรุขระ เป็นเนินบ้าง หรือขณะที่ก้นน้อยๆ นั่งอยู่บนทราย ความเย็นชุ่มชื้นของดินทรายจะทำให้ลูกสัมผัสได้ถึงความแตกต่างแล้ว เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสได้อย่างดีเชียวล่ะ

จุดเริ่มต้นของสมาธิ พอพูดถึงการเล่น เป็นธรรมชาติที่ติดตัวเด็กทุกคนมาค่ะ การเล่นยังเป็นวิธีการ และแนวทางที่จะช่วยให้เด็กสามารถปรับตัว และเปลี่ยนแปลงความคิด เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงรอบตัว จะเห็นว่าเด็กแต่ละคนจะมีรูปแบบและวิธีการเล่นที่ไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่ได้รับเหมือนกันขณะเล่นก็คือ ความสนุก และสมาธิ เช่น ขณะที่ลูกหยิบทรายขึ้นมามองดู เท้าที่เหยียบบนพื้นทรายแล้วกลายเป็นหลุมรอบเท้า ลูกจะทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้วยความตั้งใจ อยากรู้ สามารถเล่นได้เป็นเวลานาน นั่นเพราะลูกมีสมาธิเกิดขึ้นค่ะ

พัฒนากล้ามเนื้อ/จินตนาการ ขณะที่ลูกเล่นดิน เล่นทราย ผ่านการขย่ำ หรือเดินย่ำ รวมถึงการพยายามที่จะบังคับดินทรายให้เป็นรูปทรง ด้วยมือ หรือภาชนะรูปทรงต่างๆ กล้ามเนื้อทั้งมัดเล็กมัดใหญ่ของลูกก็ได้พัฒนาค่ะ ขณะเดียวกันก็เกิดจินตนาการไปด้วย

คุณแม่อาจจะนำภาชนะที่มีอยู่ในบ้าน เช่น ช้อน จาน ชาม แก้วน้ำ ที่เป็นพลาสติก รูปทรงแตกต่าง ให้ลูกใช้ตักทรายเล่น เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ลูกได้

 

 

 

ที่มา : ittlethings , Activities for kid , rakluke