แบ่งปัน

เมื่อถึงฤดูร้อน สถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นึกถึงก็คือ “ทะเล” โดยหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้ที่ผู้คนนิยมไปเที่ยวอยู่เสมอ ก็คือ จังหวัดพังงา ซึ่งมีเกาะสวย ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกท่องเที่ยวอยู่หลายเกาะ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ “เกาะยาว” กันครับ

เกาะยาวประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่ 2 เกาะ คือ “เกาะยาวใหญ่” และ “เกาะยาวน้อย” โดยมีเกาะบริวารขนาดเล็ก ๆ ล้อมรอบอยู่อีกหลายเกาะ มีพื้นที่ประมาณ 137.6 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากตำบลเกาะยาวน้อย จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง สมัยเริ่มแรกมีอาชีพทำประมงและสวนยางพารา ก่อนที่การท่องเที่ยวจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนที่นี่

แหลมหาด
แหลมหาด
หาดโล๊ะปาเหรด

เกาะยาวใหญ่ มีโค้งอ่าวสวยงามมากมาย แต่ด้วยความที่เป็นชุมชนขนาดเล็กและไม่ได้เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ ทำให้การท่องเที่ยวได้รับการขยายตัวน้อยกว่าพื้นที่เกาะยาวน้อย ซึ่งโค้งอ่าวสำคัญคือ แหลมหาด อ่าวคลองสน หาดโล๊ะปาเหรด อ่าวทิวสน อ่าวนกเป็ดน้ำ และอ่าวไม้ไผ่ เป็นต้น

เกาะยาวน้อย เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอเกาะยาว ก่อนปี พ.ศ. 2446 มีฐานะเป็นตำบลขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองพังงา มีพื้นที่ประมาน 46.4 ตารางกิโลเมตร มีแนวชายหาดที่สำคัญคือ หาดป่าทรายและชายทะเลท่าเขา นอกจากนี้ก็มีอ่าวคลองจาก อ่าวที่มีความสวยงามที่สุดของเกาะยาวน้อย แต่การเดินทางค่อนข้างลำบาก หาดโล๊ะหา แนวชายหาดที่อยู่ด้านตอนเหนือของเกาะ และอ่าวต้นโพธิ์ ซึ่งมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่หลายสิบคนโอบ

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในทะเล
สันหลังมังกร
สันหลังมังกร

สถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางไปเกาะยาวน้อย คือ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในทะเล ในช่วงน้ำลงจะมีบ่อน้ำจืดเล็กๆ ที่น้ำจืดผุดขึ้นมาจากใต้ดิน อีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดเลยก็คือ ทะเลแหวกสันหลังมังกร อยู่ทางตอนเหนือของเกาะยาวน้อย ความยิ่งใหญ่ของสันหลังมังกรตัวนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อถึงช่วงเวลาน้ำลดที่เหมาะสมเท่านั้น โดยมีความยาวเกือบ 2 กิโลเมตร ยาวไปจนถึงเกาะที่อยู่ใกล้ ๆ เลย

นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว เกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อยยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ สำหรับคนที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตแบบพื้นบ้าน พร้อมกิจกรรมหลายๆ อย่างที่ทำให้เข้าใจถึงการใช้วิถีชีวิตในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการออกจับปลา ไดหมึก และจับหอยแครง เป็นต้น

การเดินทาง

การเดินทางไปเกาะยาวน้อยสามารถไปได้หลายเส้นทาง ทั้งจากจังหวัดพังงา (ท่าเรือด่านศุลกากร) จากจังหวัดกระบี่ (ท่าเรือท่าเลน) และจากจังหวัดภูเก็ต (ท่าเรือบางโรง) แต่ที่สะดวกที่สุด คือ เดินทางจากท่าเรือบางโรงไปท่าเรือมาเนาะ เพราะ มีเรือหางยาวขนาดใหญ่ให้บริการวันละหลายเที่ยว ตั้งแต่ 08.30-17.00 นาฬิกา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที ค่าโดยสารคนละ 200 บาท หรือจะเช่าเหมาลำก็ได้ สนนราคาตั้งแต่ 3,000-8,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ

ส่วนการเดินทางไปเกาะยาวใหญ่ สามารถเดินทางจากท่าเรือบางโรง จังหวัดภูเก็ต ได้เช่นเดียวกัน โดยเรือจะแวะส่งที่เกาะยาวใหญ่ก่อน และจะไปสิ้นสุดเส้นทางที่ท่าเรือเกาะยาวน้อย หรือจะใช้บริการเรือหางยาวขนาดเล็กที่วิ่งให้บริการระหว่างเกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อยก็ได้ ใช้เวลาในการเดินทางประมาน 15 นาที

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบที่สวยงามจาก : Kamol, ทททเกาะยาวthai-tour, paiduaykan