แบ่งปัน

คาถาเรียกเนื้อคู่

เตรียมน้ำสะอาดใส่ขัน จุดเทียน 2 เล่ม ธูป 3 ดอก
ตั้งนะโม 3 จบ
ท่องคาถาจำนวนเท่ากับอายุ เช่น อายุ 20 ปี ให้ท่อง 20 ครั้ง
เมื่อสวดคาถาจบให้นำน้ำสะอาดในขันมาล้างหน้า แล้วเข้านอน
โบราณว่า ตอนกลางคืนจะฝันถึงเนื้อคู่และวาสนาบารมีจะส่งเสริมให้ได้พบกัน

คาถาเรียกเนื้อคู่
บุพเพวะ สันนิวา เสนะ
ปัจจะบันนะ หิเตนะ วา
เอวันตัง ชะยะเต เปมัง
อุปะลัง วะ ยะโส ธะเก ฯ