แบ่งปัน

คาถาค้าขายดี

ชำระร่างกายให้สะอาด ตั้งสมาธิ เตรียมน้ำสะอาดใส่ขัน
ตั้งนะโม 3 จบ
พุทธัง พะหูชะนานัง
เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง
เอหิลาภัง เอหิเมตตา
ชัมภูทีเป มะนุสสานัง
อิตถิโย ปุริโส
จิตตัง พันธัง เอหิฯ
สวด 9 จบ
แล้วเป่าใส่น้ำในขัน เพื่อทำเป็นน้ำมนต์ พรมให้ทั่วร้าน ก่อนที่จะทำการเปิดร้านทุกวัน