แบ่งปัน

คาถาค้าขายร่ำรวย

ไม่ว่าจะขายอะไร ท่องคาถานี้ จะทำให้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
ตั้งนะโม 3 จบ
ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ
นะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ
อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง
อะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ