แบ่งปัน

ดาวน์โหลดฟรี e-Book

“เสด็จสู่แดนสรวง: ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ”

มี e-Book ดีๆ มาแนะนำ “เสด็จสู่แดนสรวง: ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ” ดาวน์โหลดฟรี https://goo.gl/7drtqf ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มิวเซียมสยาม ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ “เสด็จสู่แดนสรวง” ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ เพื่อมอบให้โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในสังกัด และนอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ได้ในรูปแบบของอีบุ๊ก E-Book

หนังสือ “เสด็จสู่แดนสรวง : ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ” มีจำนวนหน้า 402 หน้า เป็นหนังสือวิชาการว่าด้วยพระราชพิธีพระบรมศพและพระเมรุมาศ ในมุมของประวัติศาสตร์ ศิลปะโบราณคดี และคติความเชื่อที่ว่าด้วยความตาย เขียนโดยคณาจารย์ นักวิชาการ นักเขียนที่มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึก และมีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มานุษยวิทยา ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการเรียนประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของไทย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด e-Book ได้ที่ https://goo.gl/7drtqf
ดาวน์โหลดฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขอบคุณข้อมูล มิวเซียมสยาม #MuseumSiam