แบ่งปัน

Big Surprise… แจกทองล้านจัดหนัก

เพียงกดสมัครรับบริการดวงรายวัน และบริการเคล็ดเสริมดวง

กดสมัครบริการ

หรือกด *249# จากมือถือของคุณแล้วโทรออก

วิธีการร่วมสนุก
สมัครบริการรับข้อความขนาดสั้น (SMS) คำพยากรณ์ดวงชะตารายวันและเคล็ดลับเสริมดวง
กดรหัส *249# และกดโทรออก
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ค่าบริการ ข้อความละ 3 บาท ส่งวันละ 4 ข้อความ (ไม่รวมภาษีมูค่าเพิ่ม)
สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเครือข่ายทรูมูฟ เอชเท่านั้น ทั้งระบบเติมเงิน หรือระบบรายเดือน

ของรางวัล
แจกทอง
รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง 500,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท
พิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช บัตรเติมเงินทรูมันนี่ 300 บาท จำนวน 182 รางวัล

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1.ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องสมัครรับ SMS บริการใด บริการหนึ่งของบริษัท ซอฟท์เค๊ก จำกัด
2.ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ที่ใช้หมายเลขในเครือข่ายทรูมูฟ เอช เท่านั้น
3.ผู้โชคดีจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบริการ SMS จนถึง ณ วันที่รับรางวัล
4.ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
5.ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดี เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัล ผู้โชคดีต้องแสดงหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศรายชื่อ หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับของรางวัล
6.ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่จับรางวัล จะถือว่าสละสิทธ์ในการรับของรางวัลนั้นๆ
7.ผู้โชคดีต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และชำระภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้า 7%
8.ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่น หรือโอนกรรมสิทธิให้กับผู้อื่น
9.พนักงาน ของบริษัท ซอฟท์เค้ก จำกัด, บริษัท ทรู มูฟ เอช จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล ที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมทั้งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกิจกรรมนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 – 882 – 2922  (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 17:00 น.)

#bigsurprise #แจกทอง #ติดจอ #tidjor