แบ่งปัน

ตั้งแต่มีกฎหมายคุ้มครอง เดี๋ยวนี้ชักจะเหิมเกริมนะ

ใจร้ายจัง ช่างทำกันได้