แบ่งปัน

” แม่…..แม่… มันแปลกๆงะ…ไรงะ…. ” 

 

 

 

 

cr. instagram @dog