แบ่งปัน

คำทำนาย วันพืชมงคล 2561

เสี่ยงทาย “ผ้านุ่ง 6 คืบ”
พระโคกิน “น้ำ-หญ้า-เหล้า”

ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่จัดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ผลการเสี่ยงทายของ พระยาแรกนา โดยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้หยิบผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ได้ผลผลิตไม่เต็มที่

ในขณะที่พระโคแรกนาขวัญปีนี้ คือ พระโคพอ และพระโคเพียง ได้กิน น้ำ หญ้า และเหล้า โหรหลวงได้พยากรณ์ ความว่า พระโคกินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ และพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคม สะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง

ขอบคุณภาพจาก มติชน